Algemene voorwaarden SIEMei-museum

Algemene Voorwaarden Versie 2.0 – 2017 (november 2017)

M.b.t. foto- en filmreportages. Bij het maken van bruids- en fotoreportages kan gebruikt gemaakt worden van (niet verhuurde) ruimtes op het complex Noordkade. Er kan geen claim gelegd worden op specifieke ruimten. De kosten zijn € 50 per uur en vervolgens € 12,50 per 15 minuten. Tot 2 dagen voor de reservering kan kosteloos telefonisch worden geannuleerd. De start van de reportages is vanuit museum Siemei. Voor de toegang tot het museum worden geen extra entreekosten in rekening gebracht. Voor commerciële reportages gelden andere voorwaarden.

Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden.

 1. Deze Algemene Voorwaarden Museumbezoek zijn van toepassing op alle bezoekers die (met of zonder geldig toegangsbewijs) Siemei betreedt.
 2. Onder het museum wordt verstaan de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (gevestigd aan de Verlengde Noordkade 8, 5462EH Veghel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17260253).
 3. Deze Algemene Voorwaarden Museumbezoek gelden met ingang van 1 oktober 2017 en kunnen op elk ogenblik door het museum gewijzigd worden. Door het verschijnen van deze versie van de Algemene Voorwaarden Museumbezoek verliezen eventuele vorige versies hun geldigheid.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Bezoekers van deze website aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden en van de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.siemei.nl
 6. Voor alle vragen m.b.t. bezoek aan het museum kunt u zich wenden tot het e-mailadres: info@siemei.nl  U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot het museum via het postadres (Verlengde Noordkade 8, 5462EH Veghel), onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres.
 7. Bezoekers zijn uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd het museum te betreden.
 8. Bezoekers kan de verdere toegang tot het museum worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs niet geldig is.
 9. Bezoekers kan de verdere toegang tot het museum worden ontzegd indien blijkt dat de bezoeker klaarblijkelijk onder de invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert.
 10. Bezoekers kan de verdere toegang tot het museum worden ontzegd indien blijkt dat de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of klaarblijkelijk de intentie heeft om de orde te verstoren.
 11. In het museum kan sprake zijn van toegangscontrole van de bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens (vrijwillig) medewerkers van het museum. Een bezoeker die zijn medewerking hieraan weigert, kan de verdere toegang tot het museum worden ontzegd.
 12. Een bezoeker welke de toegang tot het museum is ontzegd heeft geen recht op restitutie.
 13. Het museum is beperkt toegankelijk voor invaliden met scootmobiel en rolstoel.
 14. Meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Geregistreerde hulphonden zijn wel toegestaan.
 15. Het verblijf van een bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico.
 16. Een bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden Museumbezoek.
 17. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken.
 18. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij aanricht.
 19. Het museum laat regelmatig foto- en filmrapportages maken in het museum. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicaties op de website, in flyers, etc. Door het betreden van het museum verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van materiaal waarop hij herkenbaar is, kan dit bij het museum kenbaar gemaakt worden. Het museum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen, doch zij kan dit niet garanderen.
 20. Ouders, docenten en begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
 21. Bij het maken van bruids- en fotoreportages kan gebruikt gemaakt worden van (niet verhuurde) ruimtes op het complex Noordkade. Er kan geen claim gelegd worden op specifieke ruimten en het gebruik van rookmachines is verbonden. Tot 2 dagen voor de reservering kan kosteloos telefonisch worden geannuleerd. De start van de reportages is vanuit museum Siemei.
 22. Omwille van de leesbaarheid is in deze tekst steeds ‘hij’ gebruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.