Herplaatsing H.Hartensemble

Start: 1 oktober 2012
Einde: 27 september 2014
Locatie: H.Hartplein Veghel
Werkzaamheden: Terugplaatsing muurtje en hekwerk, renovatie hekwerk en terugplaatsing
console en H.Hartbeeld

In 1924 is bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van deken Franssen een H.Hartbeeld geplaatst op het toenmalige Havenplein, daarvoor ’t Hoogeind geheten. Het bronzen beeld is ontworpen door August Falise, een gerenommeerd beeldend kunstenaar. De sokkel van het beeld is ontworpen door architect Joseph Cuypers, de zoon van Pierre Cuypers.

Het Heilig Hartbeeld is na omzwervingen, van het plein naar de kop van de haven, via de voorzijde van de gesloopte Heilig Hartkerk in 2001, in de Vondelstraat terechtgekomen zonder het overgrote deel van de sokkel, die in feite “onlosmakelijk” bij het beeld hoort. Deze sokkel was opgeslagen, samen met bijbehorend hekje, bij bouwbedrijf Van de Ven. Het hekje heeft vanaf 1955 nog voor villa “Klondike” in de Hoogstraat gestaan.

hhbeeld vondelstraat

B&W van de gemeente Veghel besluiten in 2012 om het Heilig Hartbeeld met bijbehorende sokkel en het historisch hekwerk weer terug te plaatsen waar het hoort op het Heilig Hartplein, aan de kop van de haven in Veghel.

De rotonde is al enige tijd geleden verdwenen en na de renovatie van de Sluisstraat en de N.C.B.-laan is het nu de beurt aan het Heilig Hartplein om gerenoveerd te worden.
In dit kader wordt ook de herplaatsing van het Heilig Hartensemble aangepakt. B&W van de gemeente Veghel wil hier een uniek sociaalproject van maken.

Onder aanvoering van het SIEMei-museum die samen met hun vrijwilligers en ‘De vrienden van SIEMei’ de grondige renovatie van het hekwerk ter hand nemen, slaan ook diverse Veghelse onderwijsinstituten de handen ineen om hun leerlingen praktijkonderwijs te geven door al het stelwerk, metselwerk en verdere werkzaamheden op de bouwplaats te verwezenlijken en op die manier voor de gemeente Veghel een blijvend monument te realiseren.

Op maandagmiddag 1 oktober geeft wethouder de heer Jan van Burgsteden het startsein voor dit project. Hij onthult een bord met daarop de instanties die samen voor de uitvoering van de herplaatsing zullen zorgen.

Half augustus worden de historische paaltje van het hekwerk, die bij het museum opgeslagen waren ontvreemd. Het gevolg is dat er nieuwe paaltjes gemaakt dienen te worden.

paaltjes

Zonder ceremonie wordt in de eerste week van november 2012 de eerste steen gelegd van de fundering op het H.Hartplein. De fundering waarop het hekwerk rondom het beeld komt te staan. Leerlingen van de REVABO-opleiding metselen de muurtjes en pilasters waarop het hekwerk geplaatst wordt.

Op 16 november wordt de sokkel geplaatst.

Op maandagmiddag 3 december 2012 wordt  het H.Hartbeeld teruggezet op de plaats waar het 88 jaar geleden voor het eerst geplaatst werd. Na vele omzwervingen is het majestueuze beeld weer geplaatst op de sokkel midden op het H.Hartplein.

Nadat werklieden en belangstellenden vertrokken waren, leek het alsof het beeld nooit weg was geweest daar midden op het H.Hartplein.

Als eind februari 2013 de sneeuw verdwenen is, gaat het werk rond het H.Hartbeeld op het H.Hartplein een volgende fase in.
Vrijwilligers van het SIEMei-museum maken het hekwerk rond het beeld pasklaar. De hekwerkdelen die in de werkplaats van het museum een grondige opknapbeurt hebben gekregen, worden aan de paaltjes bevestigd. Nadat alle onderdelen secuur afgemeten en passend gemaakt waren, werden de diverse onderdelen weer gedemonteerd.
De onderdelen dienen nog van een beschermende laklaag te worden voorzien. Daarna wordt het gerestaureerde hekwerk definitief rond het H.Hartbeeld op het H.Hartplein geplaatst.

Vrijdagmiddag 27 september 2013 werd in het SIEMei-museum het project rond de herplaatsing van  H.Hartensemble officieel afgesloten. Voorzitter Piet van der Poel benadrukte in het bijzijn van wethouder Jan Burgsteden, medewerkers van Revabo, Fioretti College, Pieter Breughel, Bouwbedrijf van de Ven, de vrijwilligers van SIEMei en de sponsoren dat door hun inzet het H.Hartplein weer het H.Hartplein was geworden. Wethouder Jan van Burgsteden liet weten trots te zijn op de realisatie van het gezamenlijke project. De samenwerking was een succes en dient in de toekomst voortgezet te worden bij eventueel andere projecten. Nadat André Velthausz als secretaris van de Monumentencommissie in vogelvlucht de herkomst en geschiedenis van het H.Hartbeeld met behulp van historische beelden had toegelicht, ging het gezelschap naar het H.Hartplein om het resultaat van alle inspanningen nog eens te bewonderen.

 

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC