Restauratie toegangspoort

Wim Munsters, bestuurslid van SIEMei, kreeg vorig jaar de vraag of hij de toegangspoort naar de ingang van de Protestanse Kerk aan de Hoofdstraat wilde restaureren. Wim zag dit als een mooie uitdaging en kon zijn kwaliteiten als smid aanwenden om een mooi stukje werk af te leveren. Samen met  Frans van Dooren  wordt  de toegangspoort onder handen genomen en aangepast. Op dit moment zijn de vorderingen al goed zichtbaar en het streven is om met Pasen de werkzaamheden afgerond te hebben. Of dit een haalbare kaart is voor Wim nog een vraag.