Wethouder Van de Ven opent gerestaureerde spoorwegovergang

Met een flinke slag op de ‘’gouden nagel’’ opende wethouder Annemieke van de Ven op donderdag 2 juni 2016 de gerestaureerde spoorwegovergang in Veghel. De spoorwegovergang, die onderdeel uitmaakte van het Duits Lijntje, is door vrijwilligers van SIEMei gerestaureerd.
In aanwezigheid van een grote groep vrijwilligers, omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente vertelde Piet van der Poel, voorzitter van SIEMei, over de restauratie die in opdracht van de gemeente Veghel werd uitgevoerd. Nadat eerder de brug in het Duits Lijntje door SIEMei was herplaatst, werd in 2014 overeenstemming bereikt over de restauratie van de spoorwegovergang op de hoek van de Populierenlaan en de Vorstenbosscheweg.

Reconstructie oude situatie
Van der Poel: ‘’We begonnen met een begroeide spoorlijn waarvan zelfs delen van de rails waren verdwenen. Van de spoorbomen waren nog slechts wat onderdelen over. Met oude tekeningen van Pro-Rail en de hulp van Gerard van Asperen in zijn hoedanigheid als voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie, kreeg de reconstructie stukje bij beetje vorm.’’
De vrijwilligers van SIEMei staken heel veel uren in de restauratie van de spoorwegovergang. Van der Poel spreekt dan ook zijn hoop uit dat de toekomstige gemeente Meierijstad het monument net zo zal koesteren als de vrijwilligers gedaan hebben.

Koester publiek historisch erfgoed
Wethouder Annemieke van de Ven onderstreept de goede samenwerking met SIEMei. Van de Ven: ‘’Doordat de vrijwilligers SIEMei zich hebben ingezet voor dit publieke historische erfgoed, kunnen we gezamenlijk zorgen voor het behoud van dergelijke objecten. De gemeente voorziet in een stuk subsidie dat zonder inzet van de vrijwilligers niet toereikend zou zijn geweest. Net als de vrijwilligers zal ook de gemeente dit monument koesteren én zorgdragen voor het onderhoud.’’

Oud gebruik uit Verenigde Staten
De openingshandeling, het slaan van de ‘’gouden nagel’’, is een gebruik uit de Verenigde Staten waar men vanaf 1825 startte met de aanleg van spoorlijnen en het vervoer per spoor een enorme impuls gaf aan de economie. Bij de opening van zo’n nieuwe lijn werd een nagel, een soort grote spijker, van echt goud door een hooggeplaatst persoon, in de houten spoorbiels geslagen. Die gouden nagel werd er dan vervolgens weer vlug uitgehaald, om diefstal te voorkomen. Het stelen van de ‘’gouden nagel’’ die Van de Ven in het spoor sloeg, heeft weinig zin. Bij gebrek aan echt echte goud was gekozen voor ijzer met een lik gouden verf.

Vervolg
Bij het spoor hoort natuurlijk een trein. De vrijwilligers van SIEMei hopen dan ook dat er een locomotief gevonden kan worden voor op het gerestaureerde spoor. Ook de reconstructie van het stationsgebouw behoort tot de wensen.