Sluiting in verband met het coronavirus

Het bestuur van SIEMei heeft na ampele overweging besloten om het museum niet eerder dan 1 september a.s. te (her)openen. Hoewel van Rijkswege de mogelijkheid is geboden om per 1 juni musea weer voor het publiek open te stellen, is dit voor ons museum geen optie.

Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag die hoofdzakelijk te maken hebben met de gestelde voorwaarden en condities waaraan moet voldaan. Naast een heel belangrijk motief  t.w. de gezondheid van onze vrijwilligers/sters (veelal mensen die in de risicogroep vallen), spelen  ook de organisatorische kant en de administratieve activiteiten een rol in onze besluitvorming. Inherent aan dit  besluit vinden er  ook geen rondleidingen plaats. Wel worden de fotoshoots per 15 juni a.s. hervat.

Werkplaats

De werkzaamheden in de werkplaats van het museum zijn in de week van 8 juni jl. weer opgestart.  Uiteraard met in achtneming van de RIVM richtlijnen en de adviezen van de Veiligheidsregio N.O. Brabant. Dit betekent o.a. dat het aantal vrijwilligers dat gelijktijdig aan het werk is varieert van 5 tot 8, er geen bezoekers in de werkplaats worden toegelaten en de hygiëne maatregelen in acht worden genomen.

Het bestuur van SIEMei