Sponsoren

Voor de financiering van huisvesting en activiteiten is SIEMei afhankelijk van donaties in geld, goederen of diensten van particulieren, organisaties en bedrijven. SIEMei kent sponsors, donateurs en de Vrienden van SIEMei.

Aanmelding als sponsor, donateur of lid van de ‘Vrienden van …’ kan geschieden door het verzenden van een mailbericht naar de
secretaris: info@siemei.nl . Hierna zal contact met u opgenomen worden.

Daarnaast kent SIEMei inmiddels al een groot aantal vrijwilligers die in het museum hand- en spandiensten verlenen. Als u wilt aansluiten bij de vrijwilligers, kunt u dat eveneens melden.

theiner
Lunenburg Administratie- en Advieskantoor