Wim Verhoeven erelid

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-/sponsors bijeenkomst werd Wim Verhoeven verrast door Piet van der Poel,  voorzitter van SIEMei,  die hem verzocht even ‘naar voren te komen’. Het werd Wim en ook de aanwezigen  al snel duidelijk dat er iets bijzonders ging   gebeuren. De voorzitter refereerde aan het besluit van Wim (begin van dit jaar) om terug te treden als bestuurslid.  Een besluit dat een grote impact heeft voor de  SIEMei gemeenschap. Immers Wim is een van de initiatiefnemers  van de oprichting  van het museum  en een van de drijvende krachten die ervoor heeft gezorgd dat SIEMei een begrip in Veghel en omstreken is geworden.

De voorzitter van SIEMei gaf in vogelvlucht de geschiedenis weer in de periode van 2008 tot en met heden weer en verwees naar de inspanningen van Wim om een grote collectie van CHV materialen binnen te halen. Na het vertellen van enkele anekdotes en wetenswaardigheden benadrukte de voorzitter nogmaals de grote erkentelijkheid voor het vele werk van Wim. Om deze erkentelijkheid uit te dragen heeft het bestuur besloten om Wim Erelid van de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij te maken.

De voorzitter overhandigde Wim een fraai gekalligrafeerde oorkonde en zijn echtgenote Cunera een bos bloemen.